News & Events

Latest News and Updates

Sraith Físeán ón Tionscadal DICE

Is éard atá sa tSraith Físeán ón Tionscadal DICE ná 32 fhíseán ghearra ina dtugtar léargas ar thopaicí agus eispéiris éagsúla a bhaineann leis an Oideachas Saoránachta Domhanda ar leibhéal na mbunscoileanna.

Read More »

Upcoming DICE Workshop

The DICE Project is delighted to partner with Dr. Ebun Joseph of the Institute of Antiracism and Black Studies to provide a 3-Part Workshop for Final Year Students

Read More »
Malcare WordPress Security